5396fa8c704e969e42218bc1_produkt-tubka.png

Lek do stosowania w zakażeniach skóry,  któremu zaufały miliony.

Lek dostępny wyłącznie w aptekach

Skuteczna ochrona i leczenie zakażeń skóry

środek pierwszej pomocy o miejscowym działaniu

stosowany na drobne rany, zadrapania i oparzenia

zapobiega rozwojowi zakażeń skóry

Przyspiesza gojenie skóry

zawiera trzy antybiotyki i wydawany jest bez recepty

Wiele zastosowań

53971111c98efb225dfe2964_char-bruise.jpg

Stosowany na drobne zadrapania i powierzchowne rany skóry, Tribiotic® chroni przed rozwojem zakażeń i przyspiesza gojenie.

53971125c98efb225dfe2966_char-burn.jpg

Stany zapalne oraz drobne poparzenia są idealnym miejscem dla rozwoju bakterii. Tribiotic® minimalizuje zagrożenia i łagodzi objawy.

53971203c98efb225dfe2971_char-heal.jpg

Tribiotic®, stosowany na świeży tatuaż, piercing lub po zabiegach kosmetycznych, minimalizuje możliwość zakażenia.

Wygoda

538f5568797528431769cd5d_produkt-tubka.png
538f4d0d5a790442171a9599_produkt-saszetki.png

Tribiotic to preparat zawierający trzy, odpowiednio dobrane antybiotyki. Jego synergistyczne działanie zwalcza większość znanych bakterii.

Tribiotic dostępny jest w formie saszetek oraz tubki. Tym samym, możesz dobrać opakowanie do własnego trybu leczenia. Saszetki idealnie sprawdzą się w podróży, tubka zaś, w domowej apteczce.

Lek znajdziesz w każdej aptece

Zapoznaj się z ulotką

Tribiotic

(Bacitracinum zincum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas)
(400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m.)/g maść

Co to jest lek Tribiotic i w jakim celu się go stosuje

Tribiotic jest lekiem w postaci maści do stosowania miejscowo na skórę. Lek zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym, takie jak: bacytracyna, neomycyna oraz polimyksyna B. Lek ma szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego.

Tribiotic jest wskazany w zapobieganiu rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tribiotic

Kiedy nie stosować leku Tribiotic :

• jeśli pacjent ma uczulenie na neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę cynkową lub pozostałe składniki tego leku (wymienione w pkt. 6)
• u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt: "Dzieci i młodzież")
• na błony śluzowe
• do oczu
• na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry
• na rany głębokie lub kłute
• na ciężkie oparzenia
• na sączące zmiany chorobowe skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tribiotic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli nie ma poprawy, w razie pogorszenia objawów lub wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych, jak wysypka, świąd, objawy podrażnienia i silnych odczynów alergicznych, należy przerwać stosowanie leku Tribiotic i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi silna reakcja uczuleniowa, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Tribiotic i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Jeśli pacjent jest uczulony na jakikolwiek antybiotyk z grupy aminoglikozydów lub polimyksyn, to może być również uczulony na ten lek.

Nie należy stosować leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, ponieważ jego substancje czynne po wchłonięciu do krwi mogą spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i działać toksycznie na układ nerwowy.

Lek Tribiotic należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami nerek i/lub zaburzeniami słuchu, ze względu na ryzyko toksycznego działania tego leku na nerki i słuch.

Stosowanie leku Tribiotic jednocześnie z innymi lekami o szkodliwym działaniu na nerki i słuch, może nasilać działanie tych leków (patrz punkt "Tribiotic a inne leki")

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ryzyko toksycznego działania tego leku na słuch i nerki.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak odpowiednich badań, nie należy stosować leku w okresie ciąży i u kobiet karmiących piersią

Tribiotic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Po zastosowaniu maści Tribiotic na dużą powierzchnię skóry lub na uszkodzoną skórę, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami.

W szczególności należy poinformować lekarza:

• jeśli pacjent przyjmuje doustnie neomycynę (antybiotyk), ponieważ jednoczesne jej stosowanie z lekiem Tribiotic może nasilić ryzyko reakcji uczuleniowych;

• jeśli pacjent stosuje leki mogące uszkadzać nerki i narząd słuchu, takie jak silnie działające leki moczopędne np. furosemid, kwas etakrynowy. Leki te podawane jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi, zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko zaburzeń słuchu, aż do głuchoty włącznie, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania tego leku;

• jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje doustnie lub stosuje miejscowo antybiotyki aminoglikozydowe lub inne leki o możliwym szkodliwym działaniu na nerki lub układ nerwowy, ponieważ może wystąpić sumowanie się działań niepożądanych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest zanany wpływ leku Tribiotic na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak stosować lek Tribiotic

Ten lek należy zawsze stosować tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na skórę.

Zalecana dawka

Stosować jeden do trzech razy na dobę.

Cienką warstwę leku należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze, po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu. W razie konieczności miejsce po nałożeniu maści można przykryć jałowym opatrunkiem.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tribiotic

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Tribiotic lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Tribiotic stosowany w dużych dawkach i na duże powierzchnie skóry, rany lub na uszkodzoną skórę, może działać toksycznie na nerki, słuch i układ nerwowy. Niebezpieczeństwo to dotyczy przede wszystkim osób z zaburzoną czynnością nerek.

Pominięcie zastosowania leku Tribiotic

Należy kontynuować stosowanie leku bez zwiększania następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W trakcie leczenia, zwłaszcza długotrwałego, może wystąpić:
• zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów;
• ogólnoustrojowe i miejscowe objawy nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie i inne objawy podrażnienia);
• uszkodzenie słuchu;
• uszkodzenie nerek.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Tribiotic i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel: +48 22 49 21 301
fax: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Tribiotic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25℃.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte, w celu ochrony przed wilgocią.

Leku nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tribiotic

Substancjami czynnymi leku są: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracyna cynkowa.

1 g maści zawiera: 400 j.m. bacytracyny cynkowej, 5 mg neomycyny siarczanu oraz 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu.

Pozostałe składniki: wazelina biała.

Jak wygląda lek Tribiotic i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jednorodnej maści koloru lekko żółtego. Opakowanie: tuba lub saszetka w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania:
1 tuba po 5 g
1 tuba po 14 g
1 tuba po 28 g
10 saszetek po 0,5 g
10 saszetek po 1 g
10 saszetek po 1 g i 10 plastrów z opatrunkiem.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Kato Labs Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 138/82
00-004 Warszawa
Pozwolenie nr 7695

Lek wydawany bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.